top of page

Poruchy dýchacieho vzoru alebo čo všetko ovplyvňuje dýchanie?

Poruchy dýchacieho vzoru sú častým, no často prehliadaným problémom. Zmenené dýchanie môže byť prvým signálom, že niečo nie je v poriadku a to na mechanickej, fyziologickej alebo psychologickej úrovni. Koncept dysfunkcie dýchania alebo jeho porúch vysvetľuje prítomnosť neadekvátneho/chabého dýchacieho vzoru, ktorý vyvoláva určité symptómy. 

Definovanie porúch dýchacieho stereotypu sa stále vyvíja a rôzne medicínske disciplíny prinášajú unikátne pohľady, ktoré nám poskytujú multi-dimenzionálne porozumenie mnohostrannej funkcie akou je dýchanie.

Čo sú poruchy dýchacieho vzoru?

Poruchy dýchacieho vzoru sú podľa mnohých odborníkov klasifikované ako dlhopretrvávajúce abnormálne dýchacie mechanizmy, ktoré nie sú nevyhnutne dôsledkom patologických zmien dané ochorením. Takisto sa popisujú ako neadekvátne dýchanie, ktoré pretrváva dostatočne dlho na to, aby spôsobilo symptómy bez zjavných organických príčin. Symptómy nemusia narušovať denný život, ale môžu mať vplyv na špecifické aktivity, ako je profesionálny športovec a jeho výkon, spevák a hlasová produkcia alebo dieťa hrajúce šport v sobotu ráno.


Mechanizmy a Vplyvy

Mechanizmy vzniku dýchacích porúch zahrňajú fyziologické, psychologické a biomechanické komponenty, ktoré nemôžu byť od seba úplne oddelené. 

Fyziologicky každá bunka v tele vyžaduje kyslík na prežitie, ale nutnosť tela zbaviť sa oxidu uhličitého je najdôležitejší stimul pre dýchanie v zdravom jedincovi. CO2 je najúčinnejšia chemická látka ovplyvňujúca dýchanie. 


Keď máme vysokú hladinu CO2, máme vysokú aciditu v krvi, čo vedie k zníženiu pH a dochádza k stimulovaniu dýchania na obnovenie homeostázy.

Ak však máme nizku hladinu CO2, budeme mať nízku aciditu, čo vedie k vysokému pH (nastáva pri hyperventilačnom syndróme) a dochádza k redukovaniu potreby dýchania, čo zvyšuje väzbu O2 na hemoglobín a to vedie k menšiemu množstvu O2 v tkanive.


Hyperventiláciou dochádza k zmene hladiny CO2 a respiračnej alkalóze, ktorá vytvára stav dominancie sympatickej časti autonómneho nervového systému, čo vyvoláva strach/útek odpoveď v tele. Toto zahŕňa zvyšovanie psychického a nervového rozrušenia, ktoré vedie k: 

 • zvýšeniu svalového tonusu

 • parestéziám (pocit brnenia, mravenčeniam svrbenia alebo pálenia)

 • zmene frekvencie a hĺbky dýchania.


Hyperventilácia je definovaná ako dýchanie, ktoré prekračuje súčasné metabolické potreby. Behom hyperventilácie dochádza k zužovaniu krvných ciev, čo bráni prenosu živín z krvi a spôsobuje hypoxiu v mozgovej kôre. 


Svalovo-kostrová nerovnováha môže existovať ako výsledok alebo ako preexistujúci prispievajúci faktor, a toto sa môže prejavovať v oblastiach ako je:

 • strata poddajnosti hrudného koša,

 • konštatné nadužívanie a tuhosť v pomocných nádychových svaloch

 • dysfunkčné držanie tela. Tieto zmeny môžu prekážať normálnemu pohybu hrudnej steny a zhoršiť slabý zostup bránice. 


Neefektívny dýchací vzorec a zvýšenie sympatickej aktivity prispievajú k rozvoju svalovej bolesti a únave, ako aj k psychologickým prejavom ako je úzkosť.

Psychologické faktory ovplyvňujú a sú zároveň ovplyvňované dýchacím vzorom.

Úzkosť je najčastejší faktor ovplyvňujúci dýchanie a spôsobuje

 • zvýšenie dýchacej frekvencie,

 • dýchanie s stáva rýchlejšie a plytšie s / alebo zadržiavaním dychu.


Poruchy dýchacieho vzorca a úzkosť sú úzko prepojené, pričom úzkosť môže byť ovplyvnená nielen psychologickými, ale aj fyziologickými faktormi, ako sú autonómna dysregulácia a nevhodná biomechanika dýchania. Tento vzťah poukazuje na komplexnosť a prepojenosť psychologických a fyziologických aspektov dýchacieho zdravia.Symptómy 

Symptómy sa líšia individuálne, od psychického diskomfortu po muskuloskeletálne symptómy, často kombinujúc duševné a fyzické aspekty. Niektorí ľudia sú náchylnejší na duševný diskomfort, strach, úzkosť a súbežnú stratu sebaistoty. Iní môžu prejavovať muskuloskeletálne a viac fyzické symptómy, ako sú problémy s krkom a ramenami, chronická bolesť a únava. Mnohé z nich sú kombináciou oboch, duševných a fyzických faktorov


Najčastejšie symptómy porúch dýchacieho vzoru:
 • dyspnoea

 • časté zívanie a povzdychovanie

 • neschopnosť sa zlhboka nadýchnuť

 • air hunger alebo lapanie po dychu

 • nepravideľnosť dýchania

 • závraty

 • bolesť hrudníka

 • zmenené videnie

 • pocit depersonalizácie a záchvat paniky

 • nauzea a reflux

 • celková únava a ťažkosti s koncetráciou


Čo znamená dýchať správne?

Správne dýchanie sa adekvátne prispôsobuje požiadavkám tela a mysle, to znamená dýchanie sa behom dňa neustále mení a prispôsobuje tomu čo robíme, v akej situácií sa nachádzame, čo prežívame, v akej etape života práve sme. 

Či je niekto profesionálny športovec, dieťa v emočnom záchvate, osoba prežívajúca panický atak, človek trpiaci dlhodobo postvírusovou únavou alebo pacient v terminálnom štádiu ochorenia, každý môže dýchať správne, tak aby to vyhovovalo tomu, čo sa deje v ich živote.


Bránica je hlavný dýchací sval a pri pokojnom dýchaní zabezpečuje potrebný objem vzduchu. Na túto prácu spotrebuje asi 5%  celkovej telesnej energie, pričom v porovnaní pri dýchaní pomocnými dýchacími svalmi na krku a ramenách spotrebujeme asi 30 %  telesnej energie. 

Bránica mechanicky takto šetrí energiu a zabezpečuje prísun kyslíku do nevyhnutných svalov a orgánov, taktiež privádza vzduch do spodných lalokov pľúc, kde je krv viac okysličovaná  v porovnaní s hornými lalokmi pľúc.


Mechanické výhody správneho dýchania:
 • Lepšie držanie tela

 • Energeticky efektívne pohybové vzorce

 • Lepšia vokalizácia a reč

 • Zlepšenie srdcového tonusu

 • Silná a zdravá kardiovaskulárna pumpa

 • Lepšia peristaltika a vyprázdňovanie

 • Lymfatická pumpa - odstraňovanie toxínov z tela

 • Pumpovanie cerebrospinálnej tekutiny a zabezpečovanie zdravie mozgu
Zmeny dychovej vlny

Dýchanie sa môže zmeniť bez toho, aby sme si to reálne uvedomili a z tohto priamení následne mnoho zmien v tele na fyziologickej, biomechanickej a psychologickej úrovni, ktoré v dostatočne dlhom trvaní budú viesť ku kompenzačným mechanizmom na udržanie vnútornej rovnováhy, teda pH krvi a to aj za cenu zhoršenia funkcií vnútorných orgánov, svalových spazmov a bolesti. 


Zmena dýchacieho vzoru sa môže udiať rýchlo za menej ako 24 hodín a táto zmena sa môže stať novou normou pre dýchanie.

Pre obnovu prirodzeného dýchania potrebujeme obnoviť mobilitu hrudníka, rebier a ramien, potrebujeme upokojiť nervový systém a obnoviť fyziologické upokojenie.


Vplyv na Zdravie

Bránica nielen že pomáha regulovať krvný tlak a prietok krvi, ale taktiež hrá rolu v regulovaní variability srdcoveho tepu. V zdravom srdci sa tep mení - čím väčšia variabilita, tým lepšie.


Pomalšia dychová frekvencia okolo 5 -7 dychov za minútu je považovaná za ideálnu dychovú frekvenciu pre tú najzdravšiu a najodolnejšiu variáciu. Toto je známe ako rezonančné frekvenčné dýchanie alebo koherentné dýchanie, ktoré nám umožňuje dosiahnuť tzv zelenú zónu, parasympatický autonómny nervový systém.


Keď máme prirodzené koherentné dýchanie, srdcový tep sa neptretržite mení a toto je považované za zlatý štandard pre pokoj a telesnú homeostázu.

Dýchanie ovplyvňuje baroreflex, reflex ktorý pomáha udržiavať krvný tlak. Rezonancia medzi dychovou frekvenciou a srdcovým tepom sa objavuje približne pri 10 sekundovom dychovom cykle (dĺžka 1 nádychu a výdychu) čo je 6 dychov za minútu.Záver

Poruchy dýchacieho vzoru predstavujú komplexný zdravotný problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny prístup k diagnostike a liečbe. Tieto poruchy môžu mať široký rozsah príčin a manifestácií, ktoré sa dotýkajú nielen fyzického, ale aj psychického zdravia jedinca. Preto je dôležité, aby sa na tento problém pozeralo holisticky, zahŕňajúc nielen lekárske, ale aj psychologické a fyzioterapeutické stratégie.


Včasná identifikácia a správna intervencia môžu výrazne zlepšiť kvalitu života postihnutých osôb a v niektorých prípadoch môžu dokonca predísť vzniku závažnejších zdravotných komplikácií. Edukácia o dôležitosti správneho dýchacieho vzoru, spolu s cvičeniami na zlepšenie dýchacieho stereotypu a znižovanie stresu, môže byť kľúčová v prevencii a liečbe porúch dýchacieho vzoru.


Zároveň je dôležité podporovať výskum v tejto oblasti, aby sa lepšie pochopili mechanizmy, ktoré stoja za týmito poruchami, a aby sa našli účinnejšie metódy liečby. S rastúcim počtom ľudí trpiacich na tieto poruchy je nevyhnutné, aby zdravotnícky systém a odborníci v oblasti zdravia venovali pozornosť tomuto často prehliadanému aspektu ľudského zdravia.

V konečnom dôsledku, porozumenie a správna starostlivosť o náš dýchací systém môže viesť k lepšej celkovej pohode a zdraviu.


Ako jednoduchá, no zároveň životne dôležitá funkcia, dýchanie si zaslúži našu pozornosť a rešpekt. Práca na zlepšení dýchacieho vzoru môže byť prvým krokom k harmonickému spojeniu tela a mysle, čo vedie k zdravšiemu a spokojnejšiemu životu.52 views0 comments

Comments


bottom of page