top of page

Konzultácia

Dýchanie je úzko prepojené s vnútorným preživaním a odzrkadľuje mentálne nastavenie, jeho zmeny sú spojené s úzkosťami, panickými atakmi a aj depresiami. 

Funkčnosť vnútorných orgánov, trávenie a aj vylučovanie je tiež ovplyvnené kvalitou dýchacieho stereotypu. Vedeli ste, že reflux môže byť spôsobený nedostatočnou alebo oslabenou funkciou bránice?

Na biomechanickej úrovni sa dýchanie podieľa na tvorbe a funkčnosti hlbokého stabilizačného systému, práce s ťažiskom, postavenie a rozsah pohybu vo veľkých kĺboch ako sú ramená a bedrové kĺby. 

Priebeh dýchania ovplyvňuje aj napätie svalov a to dvojakým spôsobom, na mechanickej úrovni kedy pri nadmernom dýchaní sa určité svalové skupiny budú neustále preťažovať a na chemickej úrovni kedy hladina CO2 a NO ovplyvňuje kvalitu kontrakcie svalových a fasciálnych vlákien.

Problematika dýchania sa v neposlednom rade dotýka funkčnosti panvového dna a sexuálneho života.

 

Pochopenie týchto súvislosti Vám môže priniesť nový pohľad a riešenie na chronické obtiaže, uvoľnenie dlhodobého napätia v tele a aj priniesť motivácia a energiu do každodenného života.

DSC08729-3.jpg

Ako to prebieha?

Súčasťou konzultácie je vyplnenie dotazníka, ktorý Vám pošlem vopred pred naším prvým dohodnutým stretnutím. Vaše osobné informácie neposkytujem nikomu ďaľšiemu a slúžia výhradne na pracovné účely.

 

V dotazníku je časť venovaná osobnej anamnéze, teda Vašmu doterajšiemu a súčasnému zdravotnému stavu. Ďalej je zahrnutá časť o vašej pohybovej aktivite, aby som mala predstavu o pohybových návykoch.

Zaujíma ma aj Váš rodinný a pracovný život, ako sa viete vysporiadať so stresom a akým spôsobom sa staráte o svoje mentálne zdravie.

Súčasťou dotazníka je Nijmegen Questionnaire, ktorý slúži na odhalenie prípadnej dysfunkcii dýchacieho stereotypu a jeho zmien. 

 

Súčasťou konzultácie je záznam zo stretnutia ak to klientovi vyhovuje, krátke rekapitulačné video alebo materiál k technikám na domáce cvičenie.

2

S akými problémami ti viem pomôcť?

 • Chronické bolesti chrbtice v celom priebehu, chronické bolesti svalových skupín alebo kĺbov, chronické bolesti hlavy

 • Preťažovania svalových skupín nesprávnou pohybovou aktivitou

 • Vysvetlenie základných a pokročilých techník cvičenia na obnovenie zapájania fyziologických svalových reťazcov, 

 • Cvičenia na rozvoj mobility a rozsahu pohybu

 • Cvičenia zamerané na rozvoj všímavosti a mindfulness pre rozvoj relaxácie

 • Edukácia v oblasti dýchania a cvičenia na obnovu prirodzeného dýchacieho stereotypu

 • Dysfunkcia dýchacieho stereotypu

 • Dysfunkcia panvového dna

 • Kompenzačné cvičenia pri športe

 • Cvičenia  pri hypermobilite

 • Prípravné a podporné cvičenia v tehotenstve a v období postpartum

 • V post akútnom pooperačnom období po ortopedickom zákroku cvičenia na prinavrátenie svalovej sily

3

Kedy je vhodná konzultácia?

Na individuálnu konzultácia je vhodné sa objednať ak: 

 • potrebujete poradiť a nasmerovať ohľadne Vášho zdravotného stavu, 

 • potrebujete nastaviť cvičenie, 

 • necítite istotu v aktuálnom cvičení, 

 • neviete aké cvičenie a pohybové aktivity sú pre Vás vhodné

 • chcete porozumieť lepšie problematike pohybu a dýchania

 • potrebujete podporné cvičenia vrámci iných prebiehajúcich terapií (psychoterapia, koučing)

 • potrebujete kompenzačné cvičenia k športovému výkonu alebo fyzicky náročnej práci

4

Koľko sedení musím absolvovať?

Tu neexistuje správna odpoveď pre každého, záleží od problematiky. Zo skúseností je dobré absolvovať aspoň 3 sedenia, aby sa prípadne cvičenia a techniky prešli do hĺbky a bola istota na oboch stranách, že technikám rozumiete a viete ich aplikovať. 

 

Odstup medzi sedeniami je rôznorodý, je prospešné zo začiatku (3 sedenia) absolvovať každý týždeň, aby sa zopakovali cvičenia techniky a bola som si istá, že ich robíte správne. 

Následne môžu byť sedenia obtýždeň alebo raz za 3 - 4 týždne, tu záleží ako klient dokáže samostatne pracovať a postupovať. Dôležitý je pre mňa Váš feedback, z toho dôvodu nechávam práve väčší odstup, aby bol dostatočný priestor na osvojenie. 

Nie je mojím cieľom mať sedenia každý týždeň pokiaľ klient nestíha absolvovať a absorbovať problematiku v neskoršom štádiu spolupráce.

Napíš mi

Porozumieť dýchaniu znamená porozumieť sebe

bottom of page