top of page
DSC04416.jpg

Zameriavam sa na odbornú edukácia v oblasti dýchania a pohybu. Moje vedomosti pramenia z rozsiahlého štúdia cez odborné kurzy a semináre, doplnené praktickými skúsenosťami z jogovej terapie, pohybového výcviku a freedivingu.

 

Ponuka kurzov a individuálnych konzultácií je zameraná na špecificky navrhnuté cvičenia, ktoré optimalizujú dýchaciu funkciu, podporujú obnovu funkčných pohybových vzorov v každodennom živote a zlepšujú športovú výkonnosť . 

Mojím cieľom je poskytnúť klientom detailné porozumenie dýchacích procesov, umožniť im rozpoznať a posilniť kvalitu ich dýchania a získavať vedomosti potrebné pre efektívnu sebareguláciu.

Prostredníctvom kurzov  klienti objavia dýchanie ako esenciálny nástroj pre telesnú harmóniu a pohodu.

Daniela Dvorská

Mgr. fyzioterapeutka & freediverka

Moje skúsenosti

Môj odborný rast v oblasti fyzioterapie sa začal v nemocničnom prostredí, konkrétne na Neurologickej klinike, kde som sa zaoberala pacientami s rôznymi neurologickými poruchami. Moje klinické skúsenosti ma naučili hodnotiť a zasahovať s cieľom obnoviť funkčné schopnosti pacientov po cievnych príhodách a iných neurologických traumách.

Bol to náročný, no nesmierne obohacujúci čas, ktorý mi ukázal, ako je naše telo krehké.

 

S cieľom rozšíriť svoj odborný rozsah som neskôr prešla do súkromného rehabilitačného centra, kde som si osvojila znalosti v ortopédii a športovej traumatológie. Tu som pracovala s klientami rôznych vekových kategórií, zaoberajúc sa hlavne športovými úrazmi a rehabilitačnými potrebami.

Po získaní rozsiahlych skúseností som sa rozhodla pre nezávislú prax a začala som poskytovať terapeutické služby pre klientov z kancelárskeho prostredia, ktorí najčastejšie trpeli chronickými bolesťami z dlhodobo vynútenej polohy v sede a svalového preťaženia z nevhodnej pohybovej aktivity.

S cieľom zlepšiť povedomie verejnosti o dôležitosti pohybovej prevencie som v spolupráci s meditačným centrom Plejs pripravovala workshopy o zdravom dýchaní. Tieto workshopy sa postupne transformovali do štrukturovaných kurzov zameraných na pohybovú prevenciu a edukáciu.

 

V roku 2019 som mala možnosť spojiť svoju profesionálnu kariéru s osobnou vášňou pre freediving, keď som strávila dva roky v Dahabe. V tomto období som pracovala v centre Nour a súčasne viedla online kurzy a konzultácie, čím som rozšírila svoj dosah a prispôsobila svoje služby digitálnemu veku.

Začiatkom roku 2022 som sa spolu s partnerom a dvoma domácimi zvieratami presťahovala na Kanárske ostrovy, konkrétne Tenerife, kde môžem naďalej trénovať pod vodou a mať plnohodnotný život aj nad vodou.

IMG_20230321_184621_edit_536645850961861
DSC09033.jpg

MAGISTER FYZOTERAPIE

Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave

BAKALÁR FYZIOTERAPIE

Inštitút Fyzioterapie, Balneológie a Liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch / Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Vzdelanie

2010-2012

2006-2009

Kurzy

- Diagnostika a terapia funkčných pohybových porúch - Janíková

- Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia (A, B ,C)

- Špeciálna kineziológia pohybového aparátu človeka - diferenciálna diagnostika a návrh terapie - PhDr. Šifta

- Vzťah medzi dýchacími pohybmi a postúrou - PhDr. Čumpelík

- Franklin method : Dynamic Pelvic Floor, The Elastic Breath - Tone and Release Your Diaphragm,  Liberate Your Thoracic Spine

- BradCliff Breathing Method : Level 1 Breathing Pattern Disorder Therapist

bottom of page