top of page

Pohyb ako kľúčový nástroj v liečbe posttraumatickej stresovej poruchy a úzkostných stavov

Updated: Dec 19, 2023


Posttraumatická stresová porucha (PTSP), úzkostné stavy a psychosomatické prejavy predstavujú závažné problémy, ktoré ovplyvňujú fyzické a emocionálne zdravie mnohých jednotlivcov. Pohyb a fyzioterapia sa stávajú čoraz dôležitejšími spôsobmi liečby týchto stavov, pretože sa zameriavajú na prepojenie tela a mysle.
Zlepšenie fyzickej kondície a zmiernenie psychosomatických prejavov

Posttraumatická stresová porucha (PTSP), úzkostné stavy a psychosomatické prejavy predstavujú závažné problémy, ktoré ovplyvňujú fyzické a emocionálne zdravie mnohých jednotlivcov. Pohyb a fyzioterapia sa stávajú čoraz dôležitejšími spôsobmi liečby týchto stavov, pretože sa zameriavajú na prepojenie tela a mysle. Osoby trpiace PTSP alebo úzkostnými poruchami môžu zažívať zvýšené svalové napätie, bolesti hlavy, nespavosť a iné fyzické príznaky. Tieto fyzické prejavy sú často výsledkom neustálej aktivity sympatického nervového systému a nerovnováhy s parasympatickým nervovým systémom.

V tomto blogu sa pozrieme na to, ako môžu pohyb a fyzioterapia pozitívne ovplyvniť PTSP, úzkostné stavy a psychosomatické prejavy a ako sa tieto metódy zameriavajú na základný vzťah medzi telom a myseľou.

Zlepšenie fyzickej kondície a zmiernenie psychosomatických prejavov


Pravidelný pohyb a fyzioterapia zlepšujú fyzickú kondíciu, čo môže mať pozitívny vplyv na psychosomatické prejavy. Zlepšenie svalovej sily, flexibility a rovnováhy môže pomôcť zmierniť fyzické príznaky, ako sú bolesť, napätie a únava, ktoré sú často spojené s PTSP a úzkostnými stavmi. Týmto zlepšením sa zvyšuje sebavedomie a pocit kontroly nad vlastným telom, čo môže pomôcť zmierniť psychické príznaky.


Dýchanie a psychosomatické zmeny


Dýchanie je kľúčovým faktorom, ktorý sa mení v priebehu psychosomatických zmien. Keď človek zažíva stres alebo úzkosť, jeho dýchanie sa často stáva plytším a rýchlejším. Tento spôsob dýchania môže spôsobiť zvýšenú aktivitu sympatického nervového systému, časti autonómneho nervového systému, ktorý je zodpovedný za reakciu "boj alebo útek".


Správne dýchanie a relaxačné techniky sú dôležitým aspektom fyzioterapie pri liečbe PTSP a úzkostných stavov. Učenie sa efektívnym technikám dýchania a relaxácie môže pomôcť pacientom zlepšiť svoju schopnosť zvládať stres a úzkosť, čo môže mať priamy vplyv na ich psychosomatické prejavy. Tieto techniky tiež podporujú prepojenie medzi telom a myseľou a zlepšujú celkovú emocionálnu pohodu.


V dôsledku psychosomatických prejavov sa môže zmeniť aj naše subjektívne vnímanie seba. Napríklad osoba trpiaca chronickým stresom alebo úzkosťou môže začať vnímať svoje telo ako slabé alebo choré, čo môže viesť k zhoršeniu sebavedomia a spokojnosti so životom.
Zmeny v subjektívnom vnímaní seba

Zmeny v centrálnej nervovej sústave a autonómnom nervovom systéme


Sympatický nervový systém stimuluje produkciu adrenalínu a noradrenalínu, hormónov, ktoré zvyšujú srdcový tep, krvný tlak a zásobovanie svalov krvou. To nás pripravuje na rýchlu reakciu v stresovej situácii. Avšak pri chronickom stresu alebo úzkosti je tento systém neustále aktivovaný, čo môže mať negatívne dôsledky na naše fyzické a emocionálne zdravie.

Na druhej strane, parasympatický nervový systém, ďalšia časť autonómneho nervového systému, je zodpovedný za udržiavanie rovnováhy tela a regeneráciu. Pri psychosomatických zmenách dochádza k nerovnováhe medzi sympatickým a parasympatickým nervovým systémom, čo môže spôsobiť rôzne fyzické a psychické prejavy.


Zmeny v subjektívnom vnímaní seba


V dôsledku psychosomatických prejavov sa môže zmeniť aj naše subjektívne vnímanie seba. Napríklad osoba trpiaca chronickým stresom alebo úzkosťou môže začať vnímať svoje telo ako slabé alebo choré, čo môže viesť k zhoršeniu sebavedomia a spokojnosti so životom. Tieto negatívne vnímania môžu zasa zhoršiť psychické stavy a spôsobiť ďalšie psychosomatické prejavy.


Zlepšenie držania tela a pohybových vzorov


Fyzioterapia sa zameriava na korekciu držania tela a pohybových vzorov, ktoré môžu byť ovplyvnené dlhodobým stresom alebo traumou. Nekorektné držanie tela a pohybové vzory môžu spôsobiť bolesti, svalové napätie a zhoršiť psychosomatické príznaky. Spolupracovaním s fyzioterapeutom na zlepšení týchto aspektov môžu pacienti znížiť fyzické nepohodlie a zlepšiť svoju pohybovú schopnosť, čo má pozitívny vplyv na ich psychické zdravie a prepojenie medzi telom a myseľou.


Je dôležité nielen riešiť fyzické symptómy, ale aj zaoberať sa emocionálnym a psychickým zdravím jednotlivca.
Porozumenie prepojeniu medzi telom a myseľou

Zvýšenie pocitu kontroly a zodpovednosti


Účasť na fyzioterapii a pravidelnom pohybe môže pacientom poskytnúť pocit kontroly a zodpovednosti za svoje zdravie a liečbu. To môže zvýšiť motiváciu, sebavedomie a pocit vlastnej hodnoty, čo sú kľúčové aspekty zotavenia z psychických porúch, ako je PTSP alebo úzkosť, a zlepšenia psychosomatických prejavov.


Porozumenie prepojeniu medzi telom a myseľou je kľúčové pri liečbe psychosomatických prejavov a zlepšení celkového zdravia. Je dôležité nielen riešiť fyzické symptómy, ale aj zaoberať sa emocionálnym a psychickým zdravím jednotlivca.

Integrácia rôznych terapeutických prístupov, ako je fyzioterapia, meditácia, joga, psychoterapia a farmakoterapia, môže byť efektívna v liečbe psychosomatických prejavov a pomôcť jednotlivcom dosiahnuť rovnováhu medzi telom a myseľou. Je dôležité, aby sa jednotlivci naučili lepšie rozumieť a ovládať svoje emocionálne a psychické stavy, aby mohli zlepšiť svoje fyzické zdravie a celkovú pohodu.

Pre tých, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou, úzkostnými stavmi alebo psychosomatickými prejavmi, je dôležité konzultovať svoj stav s odborníkmi, ako sú psychológovia, fyzioterapeuti a iní zdravotnícki pracovníci, aby zistili, aký druh liečby je pre nich najvhodnejší. Fyzioterapia a pohybové aktivity môžu byť veľmi užitočnou súčasťou komplexnej liečby týchto stavov.


V konečnom dôsledku je kľúčom k úspechu v liečbe psychosomatických prejavov komplexný a individuálny prístup zameraný na potreby a zdravotné ciele pacienta. Práca na zmene vnímania seba a zlepšení sebavedomia, ako aj na zlepšení fyzickej kondície a zdravia, môže pomôcť jednotlivcom dosiahnuť dlhodobú úľavu od psychosomatických prejavov a zlepšiť kvalitu ich života.


Mgr. Daniela Dvorská

Práca na zmene vnímania seba a zlepšení sebavedomia, ako aj na zlepšení fyzickej kondície a zdravia, môže pomôcť jednotlivcom dosiahnuť dlhodobú úľavu od psychosomatických prejavov a zlepšiť kvalitu ich života.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page