top of page

O mne

Spoznaj ma a moju filozofiu

DSC03021-2.jpg

Daniela Dvorská

Mgr. fyzioterapeutka & freediverka

Vytvorila som priestor, v ktorom zdieľam s ľuďmi informácie o dýchaní a jeho výnimočnosti cez širokú škálu poznatkov z odborných kurzov a seminárov, vlastných skúseností z jogovej / pohybovej praxe a freedivingu.

 

Na kurzoch a individuálnych konzultáciach  sa zameriavam na cielené cvičenia, ktoré vám pomôžu precítiť a otvoriť konkrétnu časť tela pre dýchanie. Rôznou intenzitou a rozsahom pohybu môžete lepšie precítiť kvalitu dýchania v danom momente. Týmto spôsobom sa postupne naučíte rozlišovať prúdenie a silu dychu.

Cieľom je cez pohyb rozvinúť prirodzenosť a pružnosť dýchania. Prirodzené dýchanie je plné, voľné a ľahké zároveň. 

 

Ponúkam vám cestu ako inak uvidieť seba a svoje telo, dovoliť mu byť znovu ľahké a pružné.

Poďte sa so mnou ponoriť do vlastného dychu. 

Moje skúsenosti

Ako fyzioterapeutka som si prešla začiatkom v nemocnici, kde som na Neurologickej klinike prichádzala do kontaktu s ľuďmi s rôzne ťažkými ochoreniami. Pôsobila som na lôžkovom oddelení a takisto aj na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde som pomáhala ľuďom po cievnych príhodách znovu začať sedieť, chodiť a znovu nájsť vhodnou terapiou vlastnú sebestačnosť.

Toto obdobie bolo pre mňa veľmi obohacujúce a psychicky náročné, neustály kontakt s vážne chorými ľuďmi mi jasne hovoril o našej pominuteľnosti a o tom ako je naše telo krehké a zraniteľné.

Túžba po sebarealizácii a rozvíjaní sa ma posunuli do ďalšej oblasti, po takmer 2 rokoch som odišla z nemocnice do súkromného rehabilitačného centra. Zmenila som svoje zameranie, z neurológie som prešla do ortopédie a športovej traumatológie a mojími klientmi sa stali prevažne mladí ľudia s mnohými voľnočasovými aktivitami a športami, pri ktorých dochádza k rôznym úrazom.

Po 4 rokoch som sa osamostatnila a začala pracovať ako súkromný fyzioterapeut, kde som strávila ďalšie 3 roky. Pracovala som s klientmi z kancelárskeho prostredia, ktorí najčastejšie trpeli chronickými bolesťami z dlhodobo vynútenej polohy v sede a svaloveho preťaženia z nevhodnej pohybovej aktivity. Popri práci som začala viesť workshopy Zdravého dýchania v meditačnom centre Plejs, ktoré postupne prerástli do kurzov a ja som sa začala venovať tomu čo som už dlho chcela, pohybovej prevencii a edukácií verejnosti. 

 

V roku 2019 som odišla za freedivingom na 4 mesiace do Dahabu, z ktorých sa nakoniec stali 2 roky, behom ktorých som sa venovala hlavne tréningu. Pracovala som v miestnom wellbeing centre Nour a viedla edukačné kurzu a konzultácie online.

DSC05751.jpg
DSC04439.jpg
bottom of page